Veselības dienests

Medicīnas lapa

Šī mājas lapa ir domāta jaunākās iformācijas iegūšanai par medicīnu. Pārsvarā par vīrusu slimību profilksi un ārtēšanu. Arī par vakcināciju.